Historie

In ons oude clubgebouw aan de Gysbert Japicxstraat waren een h0-baan en een N-baan ondergebracht. In de grote zaal bevond zich de halfnul-baan van de Friese Modelbaan Club. Deze had de vorm van een "E".De drie trajecten (Hoofdbaan, Märklinbaan en de Wihelmshaven- en Bonnbaan) liepen gebroederlijk naast elkaar op de treintafels in een grote ruimte van 26x11 meter. Aan de linkerzijde lag station Leeuwarden met de nauwkeurig op schaal nagebouwde Schrans. Op het middendeel bevonden zich de stations Dronrijp en Harlingen. Aan de achterzijde station Wilhelmshaven, terwijl rechts een imponerend berglandschap was vormgegeven, waarin zich de stadjes Bergen en Bonn bevonden.

De trajecten werden ieder door een eigen digitaalsysteem aangestuurd. Zo werd de Hoofdbaan door een computer bestuurd (DCC-systeem), de Märklinbaan werd door het digitaalsysteem van Märklin bestuurd en de Wilhelmshaven- en Bonnbaan werden aangestuurd via handregelaars (DCC-systeem)

De N-baan was gesitueerd op een aparte zolder, boven de kantine. Deze baan bestond uit twee delen. Een deel van de N-baan werd analoog bestuurd en een deel reed digitaal (DCC-systeem).