Afbouw locatie Gysbert Japicxstraat

Per 1 juli 2017 hebben wij ons oude en vertrouwde locatie aan de Gysbert Japicxstraat moeten verlaten. Om dit tijdig te kunnen doen zijn we na de zomervakantie van 2016 begonnen met het opruimen van het clubgebouw en na de nieuwjaarsreceptie zijn we voorzichtig gestart met de demontage van de scenery. Na de laatste rijzondag van het seizoen zijn we gestart met de sloop van de treintafels.

Klik op de foto's om ze te vergroten.