Lid of donateur worden?

Lidmaatschap

Is uw belangstelling gewekt en wilt u lid worden dan vindt u onderstaand meer informatie over het lidmaatschap.

Het lidmaatschap van de Friese Modelbaan Club bedraagt € 17,00 per maand.

Voor jeugdleden bedraagt het lidmaatschap € 8,50 per maand.

Leden krijgen 4 keer per jaar het clubblad thuis gestuurd.

Verder kunt u als lid van onze vereniging:

  • Meebouwen aan één van onze clubbanen;
  • Meedenken in één van de werkgroepen;
  • Meestemmen tijdens de halfjaarlijkse ledenvergaderingen;
  • Deelnemen aan een cursus in clubverband;
  • Deelnemen aan de door de Friese Modelbaan Club georganiseerde uitstapjes naar clubs en evenementen;
  • Uw eigen treinen laten rijden tijdens onze rijzondagen;

Voordat je "echt" lid wordt van de Friese Modelbaan Club ben je gedurende een proefperiode aspirantlid.

Wil je je voorafgaand aan je aspirant-lidmaatschap alvast informeren over de regels binnen onze club, dan kun je de statuten en het huishoudelijk reglement alvast inzien.

Voor het lidmaatschap kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Friese Modelbaan Club of in het clubgebouw kunt u zich melden aan de bar.

Wenst u echter eerst nog wat meer informatie dan bent u van harte welkom bij de Friese Modelbaan Club op de dagen dat de club geopend is. Als u zich bij binnenkomst meldt aan de bar dan staat daar een kopje koffie voor u klaar. In het clubgebouw is altijd wel iemand aanwezig die u wil rondleiden of u van informatie kan voorzien.

Donateurschap

Wilt u (nog) geen lid worden maar u draagt de Friese Modelbaan Club wel een warm hart toe dan kunt u ook donateur worden.

Als donateur kunt u natuurlijk altijd langs komen om de vorderingen en veranderingen van onze modelbanen te aanschouwen. Ook hebt u de gelegenheid om onder het genot van een consumptie te praten met onze leden.

Als donateur bepaalt u zelf uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Wilt u echter ook ons fraaie en informatieve verenigingsblad ontvangen, dan geldt een minimum donatie van € 35,- per jaar.

Voor meer informatie over het donateurschap kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Friese Modelbaan Club.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over het lidmaatschap of het donateurschap, dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat.

Clubblad