Webtool Decoder Configuratie

De meeste NMRA DCC-compatibel lokdecoders beschikken over een waslijst aan instelmogelijkheden.
Een van de belangrijkste instellingen worden gedaan in Configuratie Variabele 29 (CV29); de configuratie van de decoder. Ieder bit in deze CV stelt een instelling voor. Het is een lastige klus om aan de hand van de instellingen de juiste waarde te berekenen. Wij presenteren hier een tool waarmee de waarde voor CV29 eenvoudig kan worden bepaald.

Benodigdheden

Beschrijving

Handmatige berekening

De configuratie van de moderne lokdecoders volgen de NMRA-standaard. De standaard schrijft voor dat ieder bit een instelling voorstelt. Het is lastig om in het binaire stelsel te rekenen. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe zo eenvoudig mogelijk met binaire getallen kan worden gerekend.

CV-waarden bestaan uit een bytes. Een byte bestaat uit 8 bits. Genummerd van links naar rechts beginnend bij 7 en eindigend bij 0. Het binair stelsel kent maar twee waarden nl. 0 en 1. Het is dus een tweetallig stelsel. Ieder bit komt overeen met een macht van 2. Staat een bit op 1 dan is de decimale waarde: 1 x 2bit. Staat het bit op 0, dan is de decimale waarde voor dat bit ook 0; immers 0 x 2bit = 0.

voorbeeld:
Bit 5 staat op 1: 1 x 25 (2 tot de macht 5 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2) = 32
Bit 3 staat op 0: 0 x 23 (2 tot de macht 3 = 2 x 2 x 2) = 0

In onderstaande tabel staan de decimale waarden die behoren bij de verschillende bits.

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0
128 64 32 16 8 4 2 1

Door nu alle decimale getallen bij elkaar op te tellen waarvan het bit op 1 staat, dan wordt de bijbehorende decimale waarde berekend.
Stel we hebben het binaire getal 00101010. Het eerste cijfer behoort toe aan bit 7. Het laatste cijfer behoort toe aan bit 0. De bits 5, 3 en 1 zijn 1. We moeten dus de decimale waarden behorend bij de bits 5, 3 en 1 bij elkaar optellen: 32 + 8 + 2 = 42. De waarden van de bits die op 0 staan hoeven we niet mee te tellen omdat deze immers 0 zijn. Dus 00101010 komt overeen met het decimale getal 42.

Op deze manier kunnen we aan de hand van de decoder-instellingen redelijk eenvoudig de waarde voor CV29 berekenen. Bepaal, met behulp van de handleiding van de decoder, van welke instellingen de bits op 1 moeten worden gezet. Met behulp van bovenstaande tabel tel je de decimale waarden op die bij de bit-nummers horen. De uitkomst daarvan programmeer je naar CV29 van de lokdecoder.

Webtool

Het is een lastig karwei om de juiste bitwaarden de berekenen/op te zoeken en bij elkaar op te tellen. Met onderstaande tool wordt het heel eenvoudig om de waarde voor CV29 uit te rekenen. Andersom kan ook. Heb je CV29 uitgelezen uit de decoder , dan kun je deze invoeren. Met een druk op de knop worden de instellingen getoond.

Decoder Configuratie Tool voor NMRA DCC-compatibele lokdecoders
bit Instelling AANgevinkt UITgevinkt
Omgekeerde rijrichting Omgekeerde rijrichting Normale rijrichting
Snelheidsstappen 28/128 rijstappen 14 snelheidsstappen
Analoogbedrijf Zowel analoog als digitaalbedrijf Alleen digitaal bedrijf
RailCom Ingeschakeld Uitgeschakeld
Selectie snelheidscurve Via CV's 67 t/m 94 Via CV's 2, 5 en 6
Lang lokadres Lang lokadres (via CV's 17 en 18) Kort lokadres (via CV 1)
Gereserveerd voor toekomstig gebruik
Kan niet gewijzigd worden
CV29: