Lidmaatschap

Is uw belangstelling gewekt en wilt u lid worden dan vindt u in het onderdeel lidmaatschap de benodigde gegevens.
Wenst u echter eerst nog wat meer informatie dan bent u van harte welkom bij de Friese Modelbaan Club op de dagen dat de club geopend is. Als u zich bij binnenkomst meldt aan de bar dan staat daar een kopje koffie voor u klaar. In het clubgebouw is altijd wel iemand aanwezig die u wil rondleiden of u van informatie kan voorzien. Voor het lidmaatschap kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Friese Modelbaan Club.
Wilt u (nog) geen lid worden maar u draagt de Friese Modelbaan Club wel een warm hart toe dan kunt u ook donateur worden. Ook hier voor kunt u zich wenden tot het secretariaat.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Friese Modelbaan Club bedraagt € 15,00 per maand.
Voor jeugdleden bedraagt het lidmaatschap € 7,50 per maand.
Leden krijgen 4 keer per jaar het clubblad thuis gestuurd.

Verder kunt u als lid van onze vereniging:

  • Meebouwen aan één van onze clubbanen
  • Meedenken in één van de werkgroepen
  • Meestemmen tijdens de halfjaarlijkse ledenvergaderingen
  • Deelnemen aan een cursus in clubverband
  • Deelnemen aan de door de Friese Modelbaan Club georganiseerde uitstapjes naar clubs en evenementen
  • Uw eigen treinen laten rijden tijdens onze rijzondagen
Voordat je "echt" lid wordt van de Friese Modelbaan Club ben je gedurende een proefperiode aspirantlid.
Wil je je voorafgaand aan je aspirant-lidmaatschap alvast informeren over de regels binnen onze club, dan kun je de statuten en het huishoudelijk reglement alvast inzien.

Donateurschap

Indien u de tijd nog niet de rijp acht om nu lid te worden van de Friese Modelbaan Club dan kunt u altijd nog donateur worden.

Als donateur kunt u natuurlijk altijd langs komen om de vorderingen en veranderingen van onze modelbanen te aanschouwen. Ook hebt u de gelegenheid om onder het genot van een consumptie te praten met onze leden.
Als donateur bepaalt u zelf uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Wilt u echter ook ons fraaie en informatieve verenigingsblad ontvangen, dan geldt een minimum donatie van € 35,- per jaar.