Banen locatie Gysbert Japicxstraat

In ons oude clubgebouw aan de Gysbert Japicxstraat waren een h0-baan, een N-baan ondergebracht. De h0-baan bestonden uit een viertal trajecten:

  • Hoofdbaan;
  • Märklinbaan;
  • Wihelmshaven- en Bonnbaan.
  • N-baan

Deze drie trajecten liepen gebroederlijk naast elkaar op de treintafels in een grote ruimte van 26x11 meter. In de grote zaal bevonden zich de halfnul-baan van de Friese Modelbaan Club. Deze had de vorm van een "E". Aan de linkerzijde lag station Leeuwarden met de nauwkeurig op schaal nagebouwde Schrans. Op het middendeel bevonden zich de stations Dronrijp en Harlingen. Aan de achterzijde station Wilhelmshaven, terwijl rechts een imponerend berglandschap was vormgegeven, waarin zich de stadjes Bergen en Bonn bevonden.

De trajecten werden ieder door een eigen digitaalsysteem aangestuurd. Zo werd de Hoofdbaan door computer bestuurd (DCC-systeen), de Märklinbaan werd door het digitaalsysteem van Märklin bestuurd en de Wilhelmshaven- en Bonnbaan werden aangestuurd via handregelaars (DCC-systeem)

De N-baan was gesitueerd op een aparte zolder. Een deel van de N-baan werd digitaal bestuurd (DCC-systeem) en een deel reed analoog.